Om OpenCPN

Hva er OpenCPN?

En Kartplotter og GPS-navigasjons programvare
OpenCPN er et gratis programvare prosjekt GPLv2 som har laget en pålitelig kartplotter og navigasjons programvare for bruk underveis og som planleggings verktøy.
OpenCPN er utviklet av et lag med aktive båtbrukere (både profesjonelle- og rekreasjons-brukere), utvikling, testing og utbedringer er utført under virkelige forhold til sjøs.

Noen av OpenCPN’s funksjoner

– oeSENC kartstøtte (Kartverket)
– BSBv3 raster og S57 ENC kartstøtte.
– CM93 vektorkartstøtte med pr.celle kartforskyvning.
– IHO S52 kompatibel visning av S57 vektorkart.
– Enkelt-kart og flettet visningsmodus.
– Nord opp, Kurs opp og Froskjøvet-opp visningsmoduser.
– Bevegelig kart visningsmodus.
– Rutenavigasjon med slepestrek funksjoner.
– Veipunktnavigasjon.
– Dashbord for konfigurerbare skjermvisninger av skipets NMEA data.
– NMEA 0183 GPS grafisk grensesnitt med valgbar port-hastighet.
– OpenGL støtte for forbedret ytelse på moderne maskinvare.
– Avansert struktur for NMEA meldings behandling med innebygget multiplexer.
– gpsd bibliotek støtte.
– Autopilot utgang.
– AIS inngang med full målsporing og kollisjons varsling.
– Ankervakt/alarm funksjoner.
– GRIB fil innlasting og visning av værmelding.
– GPX veipunkter, spor og rute fil-import og eksport støtte.
– Vannstand og strøm prognose med visning for valgt sted.
– Flerspråklig grensesnitt.

Hva er og gjør OpenCPN Norge

– Vi oversetter OpenCPN til Norsk.
– Vi gir deg bedre nedlastingshastighet da våre servere ligger i eller nær Norge.
– Vi driver Norske nettsider for OpenCPN.
– Vi forsøker å supportere dere som brukere så langt vi har kapasitet.
– Vi forsøker å bringe brukerne sammen slik at man kan supportere hverandre.
– Vi bringer testresultater og tilbakemeldinger videre fra dere som brukere til utviklings teamet som er spredt verden over.

Vi har kompetanse fra maritime yrkes brukere (tankbåter, fiskeri, bulk transport, slepebåter, havner, passasjertransport, professionelle maritime elektro installatører.
Maritime produkter vi har lang erfaring og sertifisering fra er: Raymarine, Simrad, Lowrance, B&G, JRC, Furuno, JMC, Actisense m.fl.

Vi har inngående kjennskap til operativsystemer slik som Linux, Microsoft Windows og litt Intel-Mac.

*** Utviklings-teamet ***


Internasjonale sider innenfor OpenCPN:

OpenCPN.org Spania |  Frankrike |  Nederland

 


Android Support:

OpenCPN for Android


 

Denne siden er under stadig revisjon…

Kommentarer er stengt.