Regler & Retningslinjer

paragraph

Regler og retningslinjer for bruken av dette nettstedet, tilhørende nettsider/steder og programvare.

Definisjon: OpenCPN Norge og de som drifter nettstedet, heretter kallt OpenCPN Norge.

§1 Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene / reglene uten forvarsel.

§2 Generelle avtalevilkår for OpenCPN Norge. Denne avtalen omfatter alle som ønsker å bruke OpenCPN Norge. Når du har godtatt under registreringen, betraktes avtalen som inngått. OpenCPN Norge driftes av IT-Kittilsbotn. Flere utvalgte brukere fra OpenCPN Norge har ansvaret for moderering og kontroll av aktiviteten. Finner du noe som ikke er i samsvar med disse avtalevilkårene, anbefaler vi at du benytter rapporteringsfunksjonen som finnes på nettsidene.

§3 Registrering
Alle registreringer skal være så fullstendige som mulig og inneholde riktig informasjon. Unnlates dette vil kontoen slettes.
Et KRAV for registrering er: Ditt fulle Fornavn og Etternavn, i tillegg til feltene merket med stjerne *, utelates dette vil kontoen bli slettet uten varsel!
Inntasting av “jibberish” (bare vås) i feltene vil også føre til sletting av konto.
Om du benytter epost som brukernavn så vil kontoen din bli slettet!
Vi tillater ikke bruk av “midlertidige” epost adresser, kontoen vil bli slettet eller nektet registrering.
Ved å registrere seg på dette nettstedet godtar du å rette deg etter dette dokumentets innhold.

§4 Opphavsrett (Copyright)
Det er ikke lov til å videredistribuere innholdet fra OpenCPN Norge’s nettsider uten skriftlig samtykke fra opphavet, det være seg bilder, video, audio, tekst, kode, programsnutter og lignende.
Brukeren har anledning til å publisere filer, bilder og videoer (også lenker) forutsatt at du ikke bryter opphavsretten for disse filene. Ved mistanke om brudd på kopibeskyttelse (copyright) regler, kan OpenCPN Norge stenge brukerens konto uten forutgående varsel. Brukeren har til enhver tid et ansvar å tilse at alt materiale som legges ut på nettsidene er innenfor reglene for kopibeskyttelse.

§4.1 Det er fullt lovlig å videreformidle, endre og bruke deler av OpenCPN programvare i annen åpen programvare.
Det kreves at OpenCPN krediteres om du videreformidler, endrer eller bruker deler av OpenCPN.
Det er på ingen måte lov å ta betalt for programvaren eller deler av koden til OpenCPN.

§5 Lisens
OpenCPN (programvaren) er sluppet under GNU GPL V2 lisens

§6 Piratisering / piratkopiering / Åndsverkloven
Det er på ingen måte lov til å distribuere, oppfordre til distribusjon eller bruk av piratisert programvare eller kart.
Overtredelse medfører utestengelse, rapportering til opphav og evt. oppfølgelse fra politimyndighet.
Åndsverkloven finner du her

§7 Språkbruk / mobbing / sjikane o.l.
Vi tillater ikke ondartet språkbruk / publisering.

§8 Innhold i posteringer
Posteringer som bryter med Norsk eller Internasjonal lov er strengt forbudt.
Overtredelser vil bli anmeldt.

§8.1 Innhold som ansees som usømmelig vil bli slettet, brukeren risikerer å bli utestengt.
Bryter innholdet med Norsk eller Internasjonal lovgivning vil dette bli anmeldt.

§8.2 Postering av reklame skal ikke forekomme uten tillatelse fra nettstedets administrator. Annonsører kan kjøpe reklameplass på nettsidene ved å henvende seg til en administrator.

§8.3 Aldri legg ut telefon nummer, private adresser, epost, fødselsnummer, kontonummer eller lignende.

§8.4 Ikke siter private/andres poster uten deres samtykke, offentlige poster kan siteres.

§9 Lover, hva som ikke er tillatt
Det aksepteres på ingen måte pornografi, naken-bilder/-videoer, oppfordring til sex, sex relaterte meldinger skal ikke forekomme i noen form, be andre om sex eller tilsvarende handlinger. Rasisme, mobbing, trakasering eller tilsvarende handlinger akspeteres på ingen måte. Trusler og verbal vold er strengt forbudt.  Det er ikke tillatt å benytte disse sidene for å spamme, forsøke/gjennomføre hacking, oppfordre eller å gjennomføre svindel på noen måte. Det er ikke tillatt å drive/spre propaganda eller annen form for demonstrasjon. Det er også ikke tillatt å legge inn lenker til andre steder/nettsider som bryter med reglene til OpenCPN Norge. Ingen av administratorene i OpenCPN Norge vil på noen måte be om ditt passord, så ALDRI oppgi ditt passord til noen.
Det er ikke tillatt å opprette aktiviteter som kan minne om veiledning innen psykologi og helse o.l. og at aktiviteter som påfører medlemmene noen som helst form for utgifter eller krever at de oppgir personlige data (slik som e-post, adresser, fullt navn, passord o.l.) skal godkjennes av ledelsen på forhånd. Blir de ikke godkjent av ledelsen, skal slike aktiviteter heller ikke forekomme og brudd på reglementet kan føre til utestenging fra OpenCPN Norge og OpenCPN.

§10 Ansvar / erstattningsansvarlig
OpenCPN Norge fraskriver seg ethvert ansvar ved innbrudd / hacking på serveren fra uautoriserte personer som kan medfører tap av filer og annet innhold i brukerens brukerkonto.

§10.1 OpenCPN Norge kan på ingen måte holdes erstatningsansvarlig som følge av at informasjon, bilder, videoer, e-post o.l. ikke kommer frem, går tapt, blir slettet eller kommer på avveie.

§10.2 OpenCPN Norge kan på ingen måte holdes til ansvar for tap som følge av endret produksjon/omsetning, redusert produksjon/omsetning og/eller bortfall av produksjon/omsetning. Dette gjelder også andremanns-, tredjemanns- eller annet avledet direkte-/indirekte- tap. OpenCPN Norge kan på ingen måte holdes erstatningsansvarlig for tap som følge av at en eller flere kontrakter med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

§10.3 OpenCPN Norge kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyten.

§10.4 OpenCPN Norge kan på ingen måte holdes ansvarlig for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av at linjene, serveren eller tjenester på serveren har vært nede eller ikke fungerer. Dette gjelder også hvis leverandører til OpenCPN Norge ikke oppfyller sine vilkår og/eller har økonomiske problemer og/eller går konkurs og/eller blir kjøpt opp av andre leverandører.

§10.5 OpenCPN Norge kan ikke holdes erstatningspliktig for følger av virus, spam, hacking, korrupte filer og/eller annen sabotasjevirksomhet mot serveren.

§10.6 OpenCPN Norge er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

§11 Utmelding
Om du ønsker å slette din konto hos oss, må du kontakte en nettstedsadministrator.
Kommer det frem at overtredelser har blitt begått før sletting av konto, vil en nettstedslogg kunne benyttes i en evt. rettslig bevisførsel.

§12 Tvist
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Ved eventuelle tvister vil verneting være Karmøy, Norge.

Kommentarer er stengt.